Album Art

oldhollywood:

Ennio Morricone - Theme From ‘A Fistful Of Dollars’ (A Fistful Of Dollars: Original Motion Picture Soundtrack)

ArtistEnnio Morricone
TitleTheme From 'A Fistful Of Dollars'
AlbumA Fistful Of Film Music - The Ennio Morricone Anthology