Abhinetri (1970)

Abhinetri (1970)

(via 2-much--soul)

once-upon-a-time-in-bollywood:

Neetu Singh and Vinod Khanna.

once-upon-a-time-in-bollywood:

Neetu Singh and Vinod Khanna.

(via filmizindagi)


Naya Daur (1957).

Naya Daur (1957).

(via 2-much--soul)